logo

Přehlídka kanců z ISK Radouňka 2017

vybery-fotoDne 13.6.2017 proběhla v zasedací místnosti naší společnosti v Planě nad Lužnicí, dá se říci, už tradiční videopřehlídka plemenných kanců z ISK Radouňka. Navazuje na chovateli velice oblíbené výběry plemenných kanců, konané přímo na inseminační stanici na Radouňce. Bohužel zooveterinární opatření nedovolují a nutno zde říct, že už nikdy nedovolí konání podobné akce v areálu stanice. Tolik těm co vzpomímńají a stále doufají…V krátké videopřehlídce kanců jsme se snažili ukázat průřez všemi u nás chovanými plemeny a hybridními kombinacemi. Důraz byl letos kladen na základní mateřská plemena České bílé ušlechtilé a Česká landrase. U těchto plemen jsme se snažili ukázali většinu našich kanců. Byli představeni mladí, teprve začínající kanečci až po starší, ale plemennými hodnotami stále vyhovující , kance. Následovali čistokrevní kanci otcovských plemen Bílé otcovské a Pietrain. Hlavní a ekonomicky rozhodující skupinu našich kanců však tvoří hybridní kanci. Z nich se na přehlídce předsatvili zástupci každé námi chované kombinace. Začali jsme linií H34, což jsou kříženci plemen Bílé otcovské a Duroc. O tuto kombinace je v současné době mezi chovateli minimální zájem a tak ji pouze udržujeme na dvou plemenících. Následovala linie H38 – kříženci plemen Duroc a Pietrain, ta také pouze ze čtyřmi kanci pouze doplňuje nabídku. Základní a nejpočetnější kombinací křížení vždy byla, je a zůstává i nadále linie H48 – produkty křížení plemen Bílé otcovské a Pietrain. Tito kanci tvoří třetinu zvířat na naší stanici. Nabídku doplňuje linie H84, což je v podstatě linie H48 připařovaná dále kanci plemene Pietrain a zajišťující tak vysoký podíl libové svaloviny.

DurocNa vlastní videopřehlídku navazovala ukázka ustájení kanců a odběru spermatu. Pozornost byla věnována i zpracování spermatu na inseminační dávky v laboratoři. To vše s odborným komentářem ing.Pavla Vlčka, vedoucího inseminační stanice. Video odběru a výroby inseminačních dávek ke shlédnutí zde.

Dalším bodem programu bylo vystoupení ředitele Svazu chovatelů prasat ing.Jana Stibala. Ve svém zajímavém bloku informací seznámil přítomné se současnou situací v chovu prasat. Zaměřil se na Českou republiku, EU i celosvětový obchod s vepřovým masem. Dále se věnoval aktuálním problémům v chovu prasat, jako je omezení používání antimikrobiotik, očekávaný zákaz používání zinku, welfare při ustájení, dopad na životní prostředí…Své vystoupení zakončil vyčerpávajícími informacemi o dotační politice – zelená nafta, repopulace, ozdravení chovu … Následovala přednáška ing. Filipa Offenbartla ze společnosti CBS s.r.o. Věnoval se v ní současným trendům ve šlechtění prasat z hlediska minimalizace nákladů. Přiblížil nám i poznatky ze šlechtitelských chovů ve Francii a prezentoval   výsledky jejich i vlastní. Posledním přednášejícím byl ing.Jiří Aust Ph.D. ze společnosti Hokovit Czech s.r.o. . Zaměřil se na otázku ekonomiky chovu prasat z pohledu počtu kvalitních selat. Základním předpokladem zdravých selat je dokonale funkční imunitní systém. Jeho posílení, zvýšení metabolické aktivity, regulaci trávení a snížení negativních účinků stresu v chovu prasat - to byla témata jeho přednášky. Přednášky byly v předsálí doplněny o prezentaci výrobků firmy Humac, nabídky firem CBS s.r.o. a samozřejmě domácího Reprogenu a.s.

Ing.Ladislav Běhounek, REPROGEN, a.s.

 

Dotační program 19.A.

Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům na národní dotační titul 19.A. pro rok 2018 k podávání předběžných žádostí v termínu od 18.5.2017 do 31.5.2017.

Vlastní vyhlášení dotačních programů bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2, a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Vymezení dotačního program 19.A., k němuž budou podávány tyto předběžné žádosti, je obdobné jako v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů z 23. března 2016.

Podání předběžných žádostí v termínu od 18. 5. 2017 do 31. 5. 2017 na národní dotační program 19.A. na základě této výzvy je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání v roce 2018.

Ke stažení: Vzor předběžné žádosti, Manuál dotačního programu 19, Nejčastější dotazy v loňském roce.

Přehlídka potomstva-"Vysočina" Želiv

ZELIV-foto

Za velké účasti chovatelů se ve čtvrtek 6.května konala v Zemědělském družstvu "Vysočina" Želiv přehlídka dcer zahraničních i domácích býků holštýnského plemene. Předvedeno bylo celkem 61 dcer po 13 býcích.

Shrnutí a hodnocení přehlídky si můžete přečíst zde.

Katalog všech předvedených dcer ke stažení zde.