Prezentace kanců z ISK Radouňka

PIT-270Srdečně zveme nejen chovatele prasat na prezentaci kanců chovaných na naší Inseminační stanici kanců Radouňka. Akce se z veterinárních a zdravotních důvodů koná mimo prostory stanice a to v sídle společnosti REPROGEN, a.s. v Plané nad Lužnicí ve čtvrtek 26.5.2016 od 9 hodin. Mimo vlastní videopřehlídku kanců budou připraveny další prezentace pozvaných hostů. Občerstvení zajištěno.

Pozvánku s programem si můžete stáhnout zde.

Výstava skotu "Opařany 2016"

    Oparany-2016-foto Je tomu už 18 let co se konal I. ročník opařanské výstavy plemenného skotu. Od té doby uteklo hodně času, dost se toho v zemědělství změnilo, ale jedna věc přetrvává a to tradiční „Memoriál Františka Švadleny“. V letošním roce proběhl ve čtvrtek 5.5.2016 na předvadišti v Řepči. Bylo vystavováno 71 ks plemenic, z toho 29 krav plemene ČESTR a 42 krav plemene HOLSTEIN.

První patřilo kolbiště českým strakám. V přehlídce tohoto plemene se představilo 12 chovatelů z celé České republiky. Letošní kolekce zvířat ČESTR ukázala, že v chovech jdou vybrat velmi kvalitní zvířata. K hodnocení nejlepších plemenic byl pozván jeden z nejpovolanějších Ing. Luboš Novotný, bonitér ČMSCH a.s.

V kategorii mladých krav bylo předvedeno 14 plemenic ve dvou kolech. Nejlépe byla hodnocena plemenice č. 530503 961 ze Zemědělského družstva Kojčice po plemenném býku HG 279 FANTOM, která je výbornou představitelkou kombinovaného užitkového typu. V kategorii starších krav byla nejlépe hodnocena kráva č. 400410 961 po býku RAD 265 ILION ze společnosti ProAgro Radešínská Svratka a.s. Tuto krávu v závěrečné přehlídce vybral hodnotitel za „Národní šampiónku plemene“. Chovatelé z podniku převzali na závěr putovní pohár - Memoriál Františka Švadleny. Jako kráva s nejlepším vemenem byla vybrána plemenice č. 535981 931 po býku RAD 440 KING z AGRA Březnice a.s.